Тези дни си припомних някои основни нужди, които ние всички притежаваме, формулирани от Маршал Розенберг, създател на метода Ненасилствена комуникация, който помага на хората по света да живеят по начин, който обогатява, а не ощетява живота им. На първо място бе сложена тази основна човешка нужда:
АВТОНОМНОСТ

Свобода да избираме своите собствени мечти, цели и ценности.

Свобода да избираме начина, по който да осъществим нашите мечти, цели и ценности.
Това отново ме води до едно такова тихо смирено вътрешно удовлетворение и радост – това, което правим в демократичното училище е не друго, а именно зачитане на тази основна човешка нужда!

Споделяне
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •