Статията в оригинал: https://medium.com/@vascobrazao/how-to-motivate-a-human-94a45f65659d

Хората и авокадото

Растенията са упорити, неблагодарни малки същества.

Нашият босилек умира и изобщо не реагира на многото ми опити да го съживя. „Когато ти пораснат нови бебешки листа, ще си спечелиш един ден до прозореца“ – опитвам се да го подкупя, ала без никаква полза. Все повече листа започват да изсъхват. Може би моментът за посаждане не беше точният. Може би е жаден… Докато давам осем чаши вода, които всъщност бях приготвил за себе си, приятелката ми, Саша, ме предупреждава, че вероятно ще го удавя, което е нещо, което можеш да направиш на растенията и аз знам това. Един приятел ми препоръчва да чета за възможен недостиг на хранителни вещества, тъй като жълтите листа може да са индикация за някои такива дефицити…бла бла бла; Мисля, че той не знае толкова много за растенията. По дяволите, когато той има босилек, нека му даде всички хранителни вещества, които иска.

С окончателността на последния ми отчаян опит, аз затварям проклетото растение в шкаф, за да може да мисли за срама, който е причинил на нашето домакинство.

Ако се притеснявате за психичното здраве на моя босилек, бъдете сигурни, че изпитанията направиха чудеса с неговия характер и сега той е напълно ок. За съжаление, същото не може да се каже за хората в нашия живот, които се опитваме да мотивираме, като използваме подобни техники. Виждаме резултатите постоянно: децата се противопоставят на нашите искания или изисквания, младежите стават апатични в училище, възрастните се представят зле на работа. Опитваме още по-здраво и се проваляме, чудим се защо не ни сътрудничат и забелязваме, че отношенията ни с тях страдат.

Защо толкова често действаме спрямо хората така, сякаш тренираме упорито куче? Може би използваме тези стратегии – крещим, подкупваме, свръхконтролираме, оттегляме любовта и вниманието си и след това свръхкомпенсираме – защото си мислим, че ще работят и наистина ни е грижа за резултата  (подобно на родителите, виж Ryan & Deci, 2017, Chapter 13). Или реагираме на определени ситуации от навик, може би научени от начина, по който нашите родители са действали към нас в детството. При мене със сигурност има и от двете причини … Дълго след като се заклех да престана да контролирам по-малките си братя и сестри, все още се боря да се противопоставям на старите импулси да бъда суров, зъл или студен, когато те се държат зле.

Но хората могат да се променят. За мен тази промяна започна преди много години, когато взех в ръцете си чудесната малка книга на Deci & Flaste (1996) „Защо правим това, което правим“, което ми даде първия ми поглед в науката за мотивацията. Тази книга имаше голямо влияние върху мен, въпреки че не бях готов да я разбера напълно по онова време – но тя пося малко семе. Аз носих семето през много преживявания, опитности и психология; и сега изглежда, че то покълна.

Днес искам да споделя с вас някои идеи, които могат да ви помогнат да станете по-ефективни приятели, родители, шефове, дори собственици на растения, без да поставяте допълнително напрежение върху връзките си. С тази статия, вместо да ви преподавам различни стратегии, за да накарате другите да направят това, което искате, се надявам да ви предоставим рамка, начин на мислене за мотивацията, която може да бъде полезна в много ситуации през целия ви живот и ви помага да подкрепяте другите да печелят максимално от своите животи. В следващите параграфи ще намерите ключови прозрения от теорията за самоопределение (self-determination theory ) (описани с превъзходна подробност в Ryan & Deci, 2017) и ще бъдете поканени да помислите върху своята роля на фасилитатор, а не на създател, на мотивация.

Предизвикателството да мотивираш другите

Да започнем с растенията. Босилекът – различен от онзи упорития – е сравнително просто същество. Всеки можеше да ми каже, че вероятно не успях да осигуря на растението ни необходимите хранителни вещества за растежа му. С правилната почва, адекватно количество вода и изобилие от слънчева светлина, естественият му път е да се превърне в сладка и ароматна зелена радост. Никой не би предположил, че трябва да се науча да мотивирам моето растение да направи това, което то само прави много естествено. Хората … може да са по-сложни.

Обмислете за момент две общи предизвикателства за родителите и мениджърите: как да накарате децата си да ядат зеленчуци и как да накарате служителите си да идват навреме и да останат ангажирани през целия работен ден. Ако някога сте се справили с тези проблеми, дори периферно, вероятно имате представа как да ги разрешите, подкрепени от безбройните предположения, които имате за децата, служителите и човешката природа изобщо. Може например да приемете, че в детската природа е да (1) мразят зеленчуците, (2) правят точно обратното на това, което им казват техните родители и (3) действат само въз основа на непосредствените си чувства (вероятно отвращение), без да обмислят рационалните причини или очакванията на хората около тях. По същия начин може да мислите, че вашите служители (1) мразят да работят, (2) биха направили всичко необходимо, за да изразходват по-малко усилия и (3) изобщо се появяват само заради парите и ползите. Ако това е вярно, това представлява доста голямо предизвикателство. Как можем да го решим?

Тук в играта идват още предположения – за човешката природа. Може да мислите, че хората са най-вече мотивирани да избягват наказанието и да търсят удоволствие. Така че вие заплашвате да отнемете играчките или да ги уволните, или да ги възнаградите с по-добри играчки и пари. Може би сте забелязали, че хората също имат социални емоции. Така че ги засрамвате в ресторант, ако не харесват храната и ги хвалите по време на среща на екипа, защото са си предали доклада навреме. Най-доброто от всичко, може би сте забелязали колко привързани са малки същества-децата или подчинените към… вас. Това е мощно оръжие, защото можете да играете с това колко точно любов им давате на база на това дали те отговарят на вашите очаквания или не. Ако си изядеш зеленчуците – получаваш голяма топла усмивка и прегръдка, ако закъснееш за работа – ще бъдеш абсолютно игнориран на следващата среща. Гениално!

Добре, може би не сте съгласни с този подход. Не всеки споделя тези предположения или отговари точно така, както ги описах. Но забелязахте ли модела? Основното предположение тук? Майката на всички хипотези? Първото предположение е, че ВИЕ трябва да ги мотивирате. Че те не желаят, априори, да следват вашия пример, да станат добре адаптирани членове на обществото, да растат и да допринесат за нещо смислено чрез своята работа. Това предположение често води до контролиращото поведение, което описах в предишния параграф, и вярването в него вероятно ще повлияе на това как се справяме с развитието на нашите деца (напр. Joussemet, Landry, & Koestner, 2008; Landry et al. 2008), приятели и подчинени. Но дали това предположение е точно?

Краткият отговор е „всъщност не“; дългият отговор е много по-интересен. Ще започнем ли?

Здравей, Самоопределяне (Self-Determination)

Психолозите имат трудната задача да разберат човешкия ум – нещо, което е невидимо, често е резистентно на директни измервания, като тези, използвани от физиците и биолозите в техните експерименти. Това предизвикателство се усложнява, защото често е трудно да се съчетаят процеси, които са универсални и се прилагат към всички човешки същества с тези, които отразяват нашата индивидуалност.

Но макар никога да не можем да открием формула, която обяснява цялото човешко поведение, научният метод дава на психолозите инструменти, с които да увеличат знанията си за тази объркваща тема. В продължение на много десетилетия изследователите излагат все по-подробни теории, които могат да ръководят нашето мислене, да обяснят емпиричните открития и да предскажат ефектите, които новите условия ще имат върху човешкото поведение и благополучие.

Сред тях е теорията на самоопределянето (SDT). Разработена от Едуард „Ед“ Л. Дей и Ричард „Рич“ М. Райън и усъвършенствана от повече от четири десетилетия от много изследователи, тя се опитва да обясни човешката мотивация и да опише условията, при които хората процъфтяват. Това е теория за това кои сме ние и защо правим това, което правим, и свързва индивидуалните ни нужди и мотиви със социалната среда, в която сме вградени. Тя също се основава на едно важно предположение, което Deci и Ryan (2000, 2014 , стр. 16) наричат ​​структурна мета-теория: „хората са активни организми, с еволюирани тенденции към растеж, овладяване на околните предизвикателства и интегриране на нови преживявания в едно последователно чувство за себе си“. Според тази теория хората действат не само въз основа на своите собствени желания и интереси, но също така активно се стремят да възприемат в своето чувство за себе си външните правила, наложени от тяхната социална околна среда и конкретни други, към които те искат да бъдат по-привързани (Deci & Ryan, 2000). В изследване върху родители на малки деца, Ландри и нейните колеги го поставят по следния начин: „теорията на самоопределението предполага, че децата имат вродена склонност към овладяването на тяхната среда и че интернализирането на ценностите, поведението и нагласите в социалното пространство е спонтанен, естествен процес „(Landry et al., 2008, стр. 173)

Пауза. Как смея да ви кажа, че придобиването на маниери на трапезата или ученето да си оправяш леглото всяка сутрин е „спонтанен, естествен процес“? Защо на Земята би имало толкова много книги за родителството, ако децата се раждаха, нетърпеливи и желаещи да попият всички правила, ограничения и отговорности, които толкова трудно се опитваме да им наложим? Ясно е, че никога не съм се и опитвал да мотивирам някого в тийнейджърските му години да направи нещо, което не иска да прави.

Отмяна на паузата. Теорията на Ед и Рич взема предвид тези притеснения. Както вече знаем, „SDT предполага, че хората по природа са активни и самомотивирани, любопитни и заинтересовани, жизненоважни и нетърпеливи да успеят […]“ (Deci & Ryan, 2008a, стр. 14).

Но това не би била полезна теория, ако се ограничава само с това и спира само дотам.

Така че нека продължим: „Теорията признава обаче, че хората също могат да бъдат отчуждени и механизирани или пасивни и недоволни“ (стр. 14)

Това вече звучи повече като тийнейджър, нали?!

„SDT отчита тези различия по отношение на видовете мотивация, които са резултат от взаимодействието между присъщата активна природа на хората и социалната среда, която или поддържа или осуетява тази природа“ (стр. 14).

Ето това е онова изречение, което ме накара да се зачудя. Кои „видове“ мотивация? Аз ли съм „омаловажаващ“ тази природа? Как мога да спра да омаловажавам тази естествена природа и да я подкрепям вместо това?

Теорията за Самоопределяне (Self-determination theory) е много задълбочена („Защо правим това, което правим“, обхваща много важни аспекти, но томът, който напълно описва теорията и нейните последици за различните области на живота е Ryan & Deci, 2017) и няма да покрия всички тях в тази статия. Има обаче две важни идеи от SDT, които можете да използвате, за да подобрите начина, по който мислите за мотивацията и как се отнасяте към вашите деца, подчинени и приятели: това са трите основни психологически потребности необходими за оптимално развитие; и мотивация, която надхвърля вътрешно-външната дихотомия, описваща различните степени, към които външните правила могат да бъдат повече или по-малко интегрирани в чувството за себе си.

 

Три основни психологически потребности

Да се върнем пак на растенията.

Ако поставите вкопана авокадова яма в гърне на земята, вероятно ще се превърне в дърво, защото е в естеството на авокадото да го направи. Това се случва естествено. Но не всички ями стават дървета; някои се свличат и се разпадат. Те не успяват да процъфтяват, защото климатът е недостатъчен или липсват необходимите хранителни вещества. Те се нуждаят от слънце; те се нуждаят от вода; и те се нуждаят от правилната температура. Тези елементи не правят дърветата да растат, но те са хранителните вещества, които развиващите се авокадо се нуждаят, които са необходими, за да може авокадото да прави това, което прави естествено. (Deci & amp; Flaste, 1996, стр. 98)

Хората не са авокадови ями; нито сме растението босилек. Но и ние, изглежда, имаме основни нужди, които трябва да срещнем за оптимално оцеляване и растеж. Физиологичните нужди, като тези за храна, вода и секс, са необходими за оцеляването на нашите тела и видове. Когато ни липсват хранителни вещества, чувстваме силни пориви и импулси – глад, жажда и т.н. – да ги придобием, за да можем да продължим да живеем. Но за да растем като хора и да се интегрираме хармонично в обществото и да процъфтяваме като човешки същества, не са достатъчни само храна, вода и секс. И за ранните изследователи и наблюдатели бързо става ясно, че хората, дори кърмачетата, не предприемат само действия, за да задоволят нуждите си от хранителни вещества и възпроизводство. Нещо друго се случва вътре – нещо, което ни подтиква да предприемем всякакви различни действия. Психолозите наричат това „мотивация“ и още от отдавна се опитват да разберат как тя работи и откъде идва.

Чрез години емпирични изследвания и индуктивни разсъждения, теоретиците на теорията за Самоопределянето са идентифицирали три основни психологически потребности, без удовлетворението на които оптималният растеж не е възможен.

Тези потребности, смятат те, са ключът към разбирането на мотивацията: ние сме мотивирани да предприемем действия за задоволяване на тези нужди и тяхното изпълнение ни помага да запазим мотивацията. Те са нуждите за автономия, компетентност и свързаност.

Автономността означава чувство за воля, съгласуваност и интеграция. Действието, което предприемате, е автономно, ако го подкрепяте напълно – ако то е в съответствие с вашите интереси и ценности и е интегрирано във вашето чувство за себе си. Някои култури ценят независимостта и уникалността; в други, взаимозависимостта и хармонията са от първостепенно значение (вж. Kim & Markus, 1999, за интересен и лесен за разбиране отчет за тези различия). Но във всички проучвани досега култури автономността е необходимо хранително вещество за човешкото благосъстояние и не е равнозначно на независимост (вж. Ryan & Deci, 2006, за преглед). За съжаление, голяма част от това, което правим, е далеч от истинска автономвост. SDT признава това, като предполага, че всяка ценност или действие, които не са наистина вътрешни и усещани като смислени за един човек – могат да бъдат поставени на скала от напълно контролирани до напълно автономни. И степента, в която действието е автономно или външно контролирано има предвидими последствия.  Ще разгледаме тази скала по-подробно по-късно.

Компетентността се отнася до чувството за ефективност и майсторство – понятия, които произтичат от по-ранни теории, които се занимават с мотивация на ефекта, „а) желанието на организма да окаже въздействие върху околната среда; б) добавената цел за ефективно или компетентно справяне с околната среда; и (с) получените чувства на ефикасност “

Ако автономията е действително Вие да искате да направи нещо, компетентността е чувството, че можете да направите нещото добре. Това не означава, че удовлетворявате компетентността си само, когато вече сте усвоили задачата; нуждата от компетентност се подкрепя от възможностите да използвате вашите умения, да изследвате средата си и да разширявате уменията си в подкрепяща среда: компетентността означава и вярване, че можете да се научите да правите това добре. В този смисъл компетентността намалява в контекст, в който предизвикателствата са твърде трудни, отрицателната обратна връзка е широко разпространена, или чувствата на майсторство и ефективност са намалени или подкопавани от междуличностни фактори като критика, насочена към личността, и социални сравнения“ (Ryan & Deci, 2017 , стр. 11)

Свързаността е нуждата да се чувствате социално свързани. Това води до чувството, че другите се грижат за вас и, също толкова важно, че вие се грижите за другите. Това означава както получаване (приемане) на любов и обич, така и даване на същите. Само тогава можете да почувствате чувството за принадлежност и значение в рамките на един социален кръг,. По този начин Райън и Деси (2017) подчертават, че свързаността се отнася и до „чувството, че си неразделна част от социалните организации отвъд самия себе си […], като си свързан с близките и си значим член на социалните групи“ (стр. , за друго описание на нашата „нужда да принадлежим“, виж Baumeister & Leary, 1995)

Външна и вътрешна мотивация

Мотивацията просто означава да бъдем задвижени към действие, но това, което задвижва хората да действат варира значително от човек до човек, от ситуация до ситуация.  Хората могат да бъдат принудени да действат чрез външни награди и наказания, чрез вътрешен натиск и стандарти, или дори чрез ценности и интереси. (Ryan & Moller, 2017, стр. 215)

Вероятно и преди сте чували термините вътрешна и външна мотивация преди. Те се използват от психолози, за да подчертават два различни вида мотивация, а не различни нива или количество мотивация. Вътрешната мотивация ви подтиква да действате заради вашите интереси или ценности: дейността, с която се занимавате, е нейната собствена награда. Наградата е вътрешно присъща на дейността. Например, едно дете може да си свърши домашното, защото то истински обича предизвикателството и иска да научи повече по темата на седмицата; една възрастна жена може да направи кръстословиците си, защото се наслаждава на това да разбере думите. Този вид вътрешно изследване не присъщо единствено на хората: животните също изследват (например, White, 1959), макар и рядко с домашна работа или пъзели.

Външната мотивация ви подтиква да действате, за да придобиете „външен, разграничим резултат“ (Ryan & Deci, 2000, с. 55). Самата дейност се смята за инструмент: като чук или чифт ножици, вие го използвате като средство за получаване или постигане на нещо друго. Така че детето може да си свърши домашното, за да получи добра степен и одобрение от родителите и учителите си, или може би така, че един ден може да изпълни мечтата си да стане физик; възрастната жена може да вярва, че правенето на кръстословици ще предотврати деменцията и така ще завършва няколко кръстословици всяка нощ с тази цел.

Повечето от нашето поведение е външно мотивирано. Целта на тази статия всъщност е да ви помогне да станете по-добър „външен мотиватор“. Но би било полезно да погледнем накратко как можем да повлияем на вътрешната мотивация.

 

 

 

 

 

Подкрепяне и Потискане на Вътрешната мотивация

 

Не можете да създадете вътрешна мотивация в друг човек. Но ако чакате тихо и обръщате внимание, може да сте в състояние да чуете приближаващите й стъпки. След това можете да я поканите по-близо или да я изплашите. Как? За да може вътрешната мотивация да бъде подхранвана и поддържана, нуждите от компетентност и автономия трябва да бъдат удовлетворени. По-конкретно външната среда трябва да се възприема от въпросното лице като подкрепяща компетентността и автономността му.

Започнете с компетентност. За да се подкрепи, са нужни оптимални предизвикателства (нито скучно лесно, нито непреодолимо трудно); положителна обратна връзка за ефективността; и свобода от обезобразяващи оценки. За да я потиснете, направете всичко възможно, за да накарате човекът да се почувства некомпетентна, независимо дали става въпрос за отрицателна обратна връзка, предизвикателства, които ясно надвишават уменията му и негативни сравнения с важни други хора (моля, не правете това).

Но компетентността не е достатъчна. За да бъдат оптимално вътрешно мотивирани, хората също трябва да се чувстват автономни.

И автономността може да бъде осуетена също толкова лесно. Възнагражденията (реални „неща“ – включително пари – които получавате само ако изпълнявате добре задача), крайните срокове, липса на избор при това как и кога да изпълнявате задача, заплахи, конкурентен натиск: всички те потискат нашата нужда от автономност и застрашават вътрешната ни мотивация. за автономността и застрашаването на вътрешната мотивация (Ryan & Deci, 2000); те са контрольори на поведението. В следващата статия ще разгледаме по-дълбоко обратното: подкрепата за автономията, като начин да се подобри както вътрешната, така и външната мотивация. Но първо трябва да разгледаме по-задълбочено самата външна мотивация; тя идва в много цветове и по-ясните знания за тях вероятно ще осветяват и аспектите на живота ви.

(Ако искате да научите повече за вътрешната мотивация, как се подхранвате или осуетява, погледнете теорията на когнитивната оценка, една от шестте официални мини-теории на SDT, в Ryan & Deci, 2017, глави 6 и 7. )

 

Интеграция на ниво „организъм“

Може би това е тайната. Това не е това, което правим, толкова и защо го правим. – мислите на Тирион Ланистър (Martin, 2000)

Голяма част от това, което правим, не е вътрешно мотивирано. Повечето от нас нямат вроден вътрешен интерес да научат всичко, което ни се преподава в училище, нямат влечение да готвят здравословно хранене у дома, вместо да излязат в заведение за бързо хранене или да се подчиняват на правилата на нашите родители и култури. Но имаме три основни психологически потребности, една вродена тенденция да ги изпълняваме и една способност да интернализираме външните регулации, редовно подхранвани от външния свят.

Райън и Деси (2017) разпознават тези тенденции и предлагат процес, описан подробно като Organismic Integration Theory, чрез която всякакви външни мотивации могат да бъдат асимилирани към нашето чувство за себе си в различни степени и да работят с повече или по- по-малко автономност. За разлика от предишните теоретици, те разшириха значението на външната мотивация, като поставиха всички външни норми на скала от по-контролирани до по-автономни. Аз ще дам кратко описание на този процес; ако любопитството ви наклони в тази посока и искате да научите повече, мога само да ви препоръчам да прочетете съответната глава в Ryan & Deci (2017).

По скалата на мотивация и регулация, изобразена по-долу:

 1. Външна регулация
 2. Внедрена регулация
 3. Идентификация
 4. Интеграция

 

Те наричат най-малко автономната форма на регулиране ВЪНШНА РЕГУЛАЦИЯ. Думата е подходяща: тези правила се усещат, че възникват напълно отвън нас самите и не изпитваме вътрешен натиск да ги следваме. Когато ги следваме, то то е само по причини като например да получим награда или да избегнем наказание. Естествено, когато наградата или наказанието вече не се изпълняват, вече нямаме никаква мотивация да се включим в действието. Казано по-академично:  „проблемът с външното регулиране не е преди всичко неефективност, защото мощните награди и наказания могат да контролират поведението, а по-скоро липса на поддръжка, защото когато наградите или наказанията ги няма, поведението обикновено не се поддържа с течение на времето.“ & Deci, 2017, стр. 184) Така че, ако очаквате да мотивирате детето си да се справя добре в училище, като възнаграждавате всеки добър клас с твърди пари, добре е да спестите предварително; веднага, щом спрете да възнаграждавате, детето ви няма да има причина да постига нищо. И ако той е вътрешно мотивиран да учи на първо място, може би току-що сте осуетили чувството му на автономност и компетентност достатъчно, че вече да не го намира за интересно.

Разграничавайки външната мотивация – ето една проста графика, която да ви помогне да запомните четирите вида/типа/категории външна мотивация 

И все пак, с течение на времето детето ви може да се е научило да обвързва и вплита чувството си за самооценка със своите училищни оценки – това, което Ед и Рич (Ed и Rich) наричат участие на егото. Или може би се е научил да се чувства виновен или срамен, когато получава лоша оценка, очаквайки истинско или въображаемо неодобрение от другите за изпълнението му. Това би било доказателство, че „справянето добре в училище“ се е превърнало във внедрена регулация (introjected regulation – Introject – англ. – да внедря – отношение или идеи в личността на човека несъзнателно) За разлика от външните регулации, тези са доста по-одобрени от самите нас. И все пак те все още се чувстват чужди, сякаш някаква странна сила вътре в нас се опитва да ни контролира. Наистина, може да се чувства като постоянно състояние на контрол: ако наградите и наказанията са в теб, те ходят с теб в училище, присъстват на едни и същи партита и спят, само когато и ти спиш. Като такива, внедрените разпоредби са по-трайни от външните. Но те могат да накарат един човек да бъде силно критичен, да се ангажира с проекция и да има фалшиво чувство на самочувствие. И те не са част етап на развитие, който естествено се преодолява: те често ви съпровождат през детството, юношеството и възрастта.

Следващото на скалата е идентификацията, характеризираща се с много по-удовлетворена нужда от автономност. Да се идентифицирате с някаква регулация означава да съзнателно да я одобрите, да разберете защо е важно за обществото или за вас. Ако на детето е дадено добро обяснение защо да научи математика, ако то получи подкрепа за неговата компетентност и автономност и усеща чувство на свързаност, незастрашено от това дали ще изпълни задачата или не, то може да започне да вярва, че ученето на математика наистина е важно.  То може да си представи себе си с увереност, че изчислява бакшиша в ресторант или интелигентно избира от различни ипотечни опции и (автономно) да реши да си свърши домашното, да задава въпроси в клас и да изучава отвъд материалите на курса. Неговата мотивация да се справя добре в математиката би била по-упорита в сравнение с внедрената регулация и би изисквала по-малко енергия от него, защото в голяма степен то просто ще престане да се противопоставя на регулацията.

И накрая, външната регулация може да бъде интегрирана. Интеграцията включва още по-голяма степен на автономност, но най-важното е, че идва с чувство за вътрешна съгласуваност. За да интегрираме определена регулация, трябва да разберем как тази конкретна ценност или действие се вписва в нашето собствено чувство за себе си и се съгласува с нашите други ценности и по-високи цели. Така например детето ви може съвсем автентично и истински да избере да учи математика, защото това ще му помогне да стане физик – нещо, за което мечтае от години, и вероятно ще бъде силно мотивиран да успее.

Отделете малко време, за да размишлявате върху собствения си живот и мотивация. Дали родителите или началниците ви налагат правилата ви по контролиращ начин? Може би вашите родители са ви наказвали, ако сте били хванати за пиене в непълнолетна възраст или шефът ви ви е наказвал всеки път, когато сте пристигнали късно в офиса. Какъв е ефектът върху вас? Обичали ли сте ги още повече и станахте ли по-нетърпеливи и желаещи да приемете техните ценности или се чувствахте бунтуващи, но в крайна сметка развихте вътрешен натиск да спазвате инструкциите все пак? Научихте ли се да си давате условно самочувствие, защото значимите други в живота ви ви обичаха повече или по-малко в зависимост от това дали сте действали, както се предполагаше? И каква степен на интеграция бихте искали да помогнете на децата и подчинените си да постигнат? Ако искате да им помогнете да се идентифицират и да интегрират регулациите, обърнете внимание на техните нужди.

SDT предполага, че процесът на интернализация и интеграция се е развил, за да можем по-добре да задоволим основните си нужди. Когато интегрираме регулация, ние придобиваме по-голямо чувство за автономност при избора да го изпълним; ние ставаме по-компетентни и можем да се научим да го изпълняваме добре, без да се ограничаваме от негативните социални оценки и вътрешния натиск; и ние удовлетворяваме нашата нужда от свързаност, като се научаваме да навигираме в нашия социален свят и истински да следваме културните ценности, които ни носят по-близо до другите. Трите потребности обаче са и основните хранителни вещества, необходими за пълна интернализация и интеграция, и те играят различни роли на всеки „етап“.

Действията, мотивирани от външната регулация, по дефиниция не са автономни. А и начинът, по който се осъществяват рядко вдъхва чувства на топлина към наредителя. Но, за да извършите действието и да получите наградата – или да избегнете наказанието – най-малкото имате нужда от някаква компетентност. Ако не сте в състояние да направите действието, ако не знаете как да направите действието и не вярвате, че можете да разберете как да направите действието, никакво количество заплахи или обещания не могат да ви накарат да го направите.

За да се въведе ценност или регулация и да не получи внедрена регулация, трябва човекът, в който се внедрява „не само да чувства компетентност да я изпълнява, но и да го е грижа за това, което другите мислят“ (Ryan & Deci, 2017, p. 203) Внедряването на ценност предполага известна подкрепа за свързаността, дори и да е условна, като например това да получаваш любов, ако се държиш добре и да те отвхвърлят, ако не се държиш добре – и тази известна подкрепа за свързаността е предпоставка, която трябва да е налице поне докато приемане на любов, ако се държите добре и се отхвърлите, ако не го направите, поне докато човекът не се научи да прилага тази условна любов отвътре.  Идентифицирането и интеграцията на свой ред изискват да човек напълно да одобрява ценностите и действията; не можете да бъдете принудени да се идентифицирате с ценност, защото самото естество на идентифицирането изисква автономност.

„Когато ситуациите позволяват тази триада на удовлетворението, хората всъщност стават едновременно едновременно по-интегрирани в себе си и по-интегрирани в социалния свят около тях“ (Ryan & Deci, 2017 , стр. 203) По този начин процесът на интеграция на ниво „организъм“ ни помага да постигнем благосъстояние в себе си и в обществото и културата.

Как да мотивираме човек: Какво трябва да знаете

Най-пълното представяне на човечеството показва, че хората са любопитни, жизнени и самомотивирани. В най-добрия си вид те са свободни, самонасочващи се и вдъхновени, опитващи се да учат; да разширяват себе си; да придобиват нови умения; и да прилагат таланта си отговорно. Повечето хора показват значителни усилия и ангажираност в живота си, и всъщност изглеждат по-стандартни, отколкото изключителни, което предполага някои много положителни и постоянни черти на човешката природа.

И все пак, също е ясно, че човешкият дух може да бъде намален или смазан и че хората понякога отхвърлят растежа и отговорността. Независимо от социалните слоеве или културния произход, примери за деца и възрастни, които са апатични, отчуждени и безотговорни, са изобилни. Такова неоптимално човешко функциониране може да се наблюдава не само в нашите психологически клиники, но и сред милионите, които в продължение на часове на ден седят пасивно пред телевизорите, гледат безучастно от гърба на класни стаи или чакат равнодушно уикенда, докато си вършат работата. Постоянните, проактивни и положителни тенденции на човешката природа очевидно не са винаги видими. (Ryan & Deci, 2000, стр. 68)

С тази статия се постарах да ви опиша важни прозрения, които ще ви помогнат да поддържате проактивната природа на други хора, за да служите като фасилитатор, а не като пречка за техния растеж, развитие и интеграция във вашето семейство, организация, или обществото. Надявам се да успях да внуша нови предположения, когато старите вече не са плодотворни и те да ви дадат представа как теорията на самоопределянето може да ви помогне да се ориентирате в предизвикателството да мотивирате хората, като им помагате да правят това, което правят естествено. За да завършим, нека да видим дали можем да намалим това знание до основните му компоненти и да ги организираме в обикновена рецепта, повече от набор от водещи принципи, които наистина можете да носите в съзнанието си, докато минава вашжия ден и си взаимодействате с други хора.

Видяхме, че хората имат естествена тенденция да изследват и растат, да стават по-добри в това, което е важно за тях, да се свързват смислено с другите и да се интегрират в групи и общества. Ед и Рич го нарекли структурна мета-теория; ние можем да го наречем Човешкият потенциал. По-лесно за запомняне. Напомнете си за това, когато погледнете вашето малко дете, което се осмелява да навлезе в „забранената“ част на парка, вашият приятел, който ви е излъгал в лицето, и вашият служител, който представил небрежно свършена работа. Не позволявайте на примерите за „дисфункция“ да ви накарат да мислите, че е в тяхната природа и същност да бъдат нечестни, арогантни, некомпетентни лъжци.

Не забравяйте също, че в същината си, ние сме точно като растенията авокадо и босилек. Всеки човек, който виждате на улицата или за когото четем в новините, споделя три основни нужди с вас – нуждите от автономност, компетентност и свързаност – които са психологическите хранителни вещества, необходими за тяхното развитие и благополучие. Вашето бебе има тези нужди, вашите приятели имат тези нужди, хората, чиито езици не разбирате, имат тези нужди, дори и Доналд Тръмп (вероятно) ги има. И ние просто не можем да работим добре, когато те са осуетени.

И накрая, хората са вътрешно мотивирани същества, но също така сме способни да бъдем външно мотивирани. И ВИДЪТ (типът) външната мотивация има значение. (Кой точно е от разграничените четири на графиката по-горе има значение, бел.ред.) Колкото по-автономна, за разлика от контролираната, e мотивацията, толкова по-добре ще бъде. Подкрепяйки или осуетявайки основните нужди на другите в рамките на дадена система, можете да им помогнете да идентифицират и да интегрират външни регулации и мотивации (силно автономни) или да им помогнете да се противопоставят и да внедряват (контролират). За да насърчите съпротивата и интроекцията, опитайте се да ги накарате да приемат цялото правило, особено като противопоставите две нужди – като поставите една нужда срещу друга (например – „може да направиш каквото искаш, но аз няма да те обичам“, или по-скоро – „направи каквото казвам, а след това „Ще те обичам“) и ги контролирайте колкото е възможно повече. За да се подпомогне идентифицирането и интеграцията, нужно е да се подкрепят трите основни потребности, свързани с регулацията, и да се вярва на човека да продължи самостоятелно процеса. Последствията от всеки избор по отношение на това коя мотивация ще подкрепим са сложни, но ето една проста версия: интеграция = добре; внедряване = зле.

 

В едно изречение: всички хора имат потенциала да бъдат страхотни, подкрепени от три основни психологически потребности; да мотивират хората и да им помогнат да процъфтяват, да създадат среда, която да подкрепя и трите нужди.

Следва да стане ясно, че не подкрепях физиологичните нужди на моя босилек и резултатите говореха за себе си. Но често, когато се занимаваме с хора, лошите резултати ни карат да правим повече от същото, особено когато не знаем какво трябва да направим вместо това. Това е фокусът на Част II от тази серия: да вземем това, което научихме тук, за теорията на самоопределението и да го превърнем в специфично поведение, което подкрепя трите потребности и засилва мотивацията.

Източници:

 

Angyal, A. (1965). Neurosis and treatment: A holistic theory. Hoboken, NJ: Wiley.

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: desire for interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological Bulletin, 117(3), 497–529. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.3.497

Deci, E. L, & Ryan, R. M. (2014). The importance of universal psychological needs for understanding motivation in the workplace. In M. Gangé (Ed.), The Oxford handbook of work engagement, motivation, and self-determination theory (pp. 13–32). New York: Oxford University Press.

Deci, E. L., & Flaste, R. (1996). Why we do what we do: Understanding self-motivation. London: Penguin Books.

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). The “what” and “why” of goal pursuits: human needs and the self-determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227–268. https://doi.org/10.1207/s15327965pli1104_01

Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2008). Facilitating optimal motivation and psychological well-being across life’s domains. Canadian Psychology, 49(1), 14–23. https://doi.org/10.1037/0708–5591.49.1.14

Harter, S. (1978). Effectance motivation reconsidered: toward a developmental model. Human Development, 21, 34–64. https://doi.org/10.1159/000271574

Joussemet, M., Landry, R., & Koestner, R. (2008). A self-determination theory perspective on parenting. Canadian Psychology, 49(3), 194–200. https://doi.org/10.1037/a0012754

Kim, H., & Markus, H. R. (1999). Deviance or uniqueness, harmony or conformity? A cultural analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 77(4), 785–800. https://doi.org/10.1037/0022-3514.77.4.785

Landry, R., Whipple, N., Mageau, G., Joussemet, M., Koestner, R., DiDio, L., … Haga, S. M. (2008). Trust in organismic development, autonomy support, and adaptation among mothers and their children. Motivation and Emotion, 32, 173–188. https://doi.org/10.1007/s11031-008-9092-2

Markus, H. R., & Kitayama, S. (1991). Culture and the self: implications for cognition, emotion, and motivation. Psychological Review, 98(2), 224–253. https://doi.org/10.1037/0033-295X.98.2.224

Martin, G. R. R. (2000). A clash of kings (Reissue ed.). New York: Bantam Books.

Maslow, A. (1971). The farther reaches of human nature. New York: Viking Press.

Ryan, R. M, & Moller, A. C. (2017). Competence as central, but not sufficient, for high-quality motivation. In A. J. Elliot, C. S. Dweck, & D. S. Yeager (Eds.), Handbook of competence and motivation: theory and application (pp. 214–231). New York: The Guilford Press.

Ryan, R. M. (1995). Psychological needs and the facilitation of integrative processes. Journal of Personality, 63(3), 397–427. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.1995.tb00501.x

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. https://doi.org/10.1006/ceps.1999.1020

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? Journal of Personality, 74(6), 1557–1585. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2006.00420.x

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2017). Self-determination theory: basic psychological needs in motivation, development, and wellness. New York: The Guilford Press.

White, R. (1959). Motivation reconsidered: the concept of competence. Psychological Review, 66(5), 297–333. https://doi.org/10.1037/h0040934

 

 

 

 

Споделяне
 • 2
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  2
  споделяния